Dnevi evropske kulturne dediščine 2020 na gradu Rihemberk. Na gradu Rihemberk so od jeseni 2019 do poletja 2020 potekala konservatorsko restavratorska dela, ki so grad ponovno vrnila vsaj del veličastnosti preteklih obdobij. Kako poteka obnova gradu, bo predstavljeno na delavnicah v okviru Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) z naslovom »Posegi na kamnitih elementih ter uporaba apnene tehnologije pri prenovi stavbne dediščine«. Na gradu bomo med 28. septembrom in 4. oktobrom 2020 gostili 5-dnevne delavnice, na katerih bodo udeleženci pridobili praktična znanja za obnovo kamnitih elementov dediščinskih stavb in uporabo apnenih malt pri obnovi kamnitih stavb. *KAMEN* Udeleženci delavnic bodo pod vodstvom mentorja demontirali kamnite elemente vodnjaka na grajskem dvorišču. Spoznavali se bodo z različnimi metodami odstranjevanja oblog s kamnitih površin ter nadomeščanja praznin oziroma pomanjkljivosti na kamnitih elementih. V sklopu delavnice bo izvedena tudi delna rekonstrukcija manjkajočega elementa vodnjaka. Delavnica se bo zaključila s postavitvijo vodnjaka na njegovo prvotno lokacijo. *APNO* Udeleženci bodo pod vodstvom mentorja razstavili del kamnitega zidu. Pripravili bodo različne apnene malte za zidanje in ometavanje. Demontirane surovce bodo na apneno malto vračali na njihovo prvotno pozicijo. Seznanili se bodo z utrjevanjem zidanih struktur, različnimi tehnikami apnenih ometov ter pravilno uporabo apnenih beležev. Delavnice bodo podprte s teoretičnimi predavanji in predstavitvami, ki bodo smiselno umeščena v potek praktičnega dela. Več informacij: https://www.zvkds.si/sl/entityform/3879

Ne zamudite!

Foto: Uroš Rojc/Muvi Media

Organizator: Gnom d.o.o. v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in s Šolo prenove