Nagrade BIG SEE so bile uvedene kot regionalne nagrade za sistematično raziskovanje in promocijo ustvarjalnega in poslovnega potenciala jugovzhodne Evrope. Danes te nagrade prispevajo k promociji izvirnih ustvarjalnih dosežkov na področju arhitekture, interierja, lesa, turizma, produktnega in modnega oblikovanja po vsem svetu. Mednarodna žirija je med tekmovalci iz 21 držav izbirala najboljše projekte v šestih oblikovalskih kategorijah in v kategoriji Turizem – identiteta kot doživetje Igram Plemstva na gradu Rihemberk podelila naslov »BIG SEE Tourism design Award winner«. Nagrado je na Tednu oblikovanja Ljubljana, ki je potekal med 5. in 7. oktobrom, v imenu Svitarja prejela direktorica in avtorica projekta Bojana Čibej.

Foto: V imenu zavoda Svitar je trofejo prevzela avtorica projekta Bojana Čibej, po poklicu krajinska arhitektka, pevka in interpretatorka kulturne dediščine. Foto: Borna Miljavac Purgar

Igre plemstva na gradu Rihemberk, je projekt vzpostavitve programov igrane interpretacije dediščine gradu Rihemberk, ki ga je med leti 2021 in 2023 oblikoval in obiskovalcem ponudil zavod Svitar v sodelovanju z lokalnimi ponudniki. Ekipa zavoda BIG SEE je programe, ki jih gosti lahko doživijo na gradu Rihemberk, prepoznala kot izjemne na področju doživljajskega turizma. Svitar se je skupaj z novogoriško mestno občino odzval povabilu k prijavi projekta in s predstavitvijo prepričal žirijo. Svitar zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost je sicer zasebni zavod v javnem interesu na področju kulture. Poslanstvo zavoda je razvoj inovativne trajnostne in privlačne žive interpretacije dediščine, s katero oživlja gradove in arheološka najdišča, promovira odličnost kulturne dediščine in ustvarja kvalitetne turistične produkte za trg.

Foto: Programi Iger plemstva na gradu Rihemberk. Foto: Uroš Rojc

Od leta 2019 zavod skrbi za dostopnost in razvoj prepoznavnih turističnih dediščinskih produktov na gradu Rihemberk. Pri tem Svitar sodeluje z Mestno občino Nova Gorica, Javnim zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Krajevno skupnostjo Branik in lokalnimi ponudniki ter mladimi. Srednjeveško arhitekturo in interpretacijo združuje v nagrajeno dediščinsko zgodbo pod blagovno znamko Igre plemstva. Ime označuje kvalitetne in trajnostne turistične produkte igrane interpretacije za različne ciljne skupine: povezovalno igrano doživetje Zakladi gradu Rihemberk, igrano vodenje Mogočni grad gospodov Rihemberških, izobraževalni »team building« Potovanje v razcvet Rihemberka, butično doživetje Rojeni za vladanje – Igra plemstva na srednjeveških gradovih ter v sodelovanju z lokalnimi partnerji tudi doživetje za osebno rast Oporoka Ulrika Rihemberškega in butično doživetje gRAJskost – skrivna vez med gradovi, vodami, kmetijami in vinogradi Vipavske doline. Skupna lastnost produktov je tesna povezava med dediščino, obiskovalcem in interpretatorjem.

Foto: Programi Iger plemstva na gradu Rihemberk. Foto: Uroš Rojc

Od leta 2021 se število skupin na gradu veča. Letošnje leto je po izboru številnih šolskih in poslovnih skupin na prvem mestu izobraževalni team building Potovanje v razcvet Rihemberka. Program skozi prikaze, umetniške vložke in vključujoče igre spozna obiskovalce z gradom in njegovo zanimivo zgodovino. Družine v knjigi vtisov zapišejo največ pohval za družinski raziskovalni ogled Zakladi gradu Rihemberk, pri katerem grajsko zgodovino raziskujejo z zemljevidom skritih predmetov.

___