Obnova, ki je na gradu Rihemberk potekala pozimi in spomladi 2020 je bila, kot kaže, všeč tudi netopirjem! Ob pregledu gradu avgusta 2021 je bilo v novo urejenem podstrešju vhodnega poslopja gradu, posebej namenjenemu netopirjem, na novo opaženih 30–40 samic malih podkovnjakov z mladiči. To je več, kot je bilo kadarkoli videno na Rihemberku.Odkritje je posebej razveseljivo, ker gre za močno ogroženo vrsto netopirjev z značilno kožno gubo v obliki podkve med nosnicama. 

Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) se hrani med letom z žuželkami, ki jih lovi v gozdu, na gozdnem robu in nad mokrišči. Je res majhen – tehta le malo več kot kavna vrečka sladkorja in z razprtimi krili ne meri več kot 20 cm. Kljub majhnosti pomaga uravnavati število insektov, ki sicer pestijo ljudi. 

Za poletno zatočišče si najraje izbere opuščene stavbe, cerkvene zvonike ali rove. Kot ostale prisotne vrste netopirjev uporabljajo grad Rihemberk za »porodinišnico« tudi male podkovnjakinje. Ob koncu poletja se skupaj z mladiči preselijo v zimska zatočišča, največkrat v naravne jame, kleti ali druge opuščene podzemne prostore. Enako kot drugod v Evropi, njihovo preživetje ogroža predvsem zapiranje dostopov do primernih zatočišč, nočna osvetljenost stavb in pesticidi. 

Grad Rihemberk si netopirji delijo z obiskovalci – v korist obeh, uspešno!

Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), foto: Primož Prelesnik
Vhodno poslopje gradu Rihemberk, foto: Mateja Pelikan