Netopirjev je mnogo vrst. Da lahko živijo druga ob drugi se morajo njihova življenja vsaj malo razlikovati. Te včasih drobne, včasih pa velike razlike bodo predmet predavanja ob Mednarodni noči netopirjev na gradu Rihemberk, ki bo v soboto, 27. avgusta 2022, ob 19. uri. Predaval bo izkušen poznavalec netopirjev, univ. dipl. biol. Primož Presetnik. 

Netopirji so edini sesalci, ki so sposobni aktivnega leta. Ta unikatna sposobnost jim v kombinaciji z eholokacijo daje izreden ekološki pomen, saj med drugim močno prispevajo k uravnavanju populacij žuželk in drugih členonožcev v okolju. Žal pa ljudje netopirje zaradi skrivnostnega nočnega življenja in neresničnih vraž, ki krožijo o njih, pogosto smatrajo kot neprijetne živali, ki se zapletajo v lase, ali pa kot nadlogo, ki se jim je zaredila na podstrešju. Zato pogosto pride do preganjanja netopirjev iz zatočišč, uničevanja zatočišč ali celo pobijanja. Zaradi tega so danes netopirji med najbolj ogroženimi vrstami sesalcev v Sloveniji in svetu. 

Za ohranjanje netopirjev lahko naredimo veliko, če se o njih bolje podučimo. Zato Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev že tradicionalno prireja predavanja in opazovanja netopirjev, saj želijo predstaviti te zanimive sesalce in njihov način življenja ter poudariti, zakaj so koristni in kaj lahko storimo mi vsi, da jih pomagamo ohraniti.

Več o dogodkih v Sloveniji: 
https://www.sdpvn-drustvo.si
https://www.sdpvn-drustvo.si/files/2022/08/MNN_2022_SDPVN_napovednik.pdf

Zaradi priprave in izvedbe dogodka vas vabimo, da se prijavite na dogodek: info@rihemberk.si ali 051 201 910.
Vstopnina na grad: 5,00 € odrasli; 3,00 € otroci od 3. do 15. leta.