Na povabilo Ministrstva za okolje, Sektorja za ohranjanje narave, smo v Vipavski dolini 1. septembra 2022 gostili delegacijo deželne vlade avstrijske Štajerske pod vodstvom mag. Ursule Lackner, deželne ministrice, ki pokriva tudi področje varstva narave. V delegaciji so bili še štajerski župani in več predstavnikov deželne vlade, ki skrbijo za upravljanje z naravo in okoljem. Pridružili so se jim tudi predstavniki Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Zavoda za ribištvo in goriškega Zavoda RS za varstvo narave. Namen delovnega obiska je bila seznanitev avstrijskih gostov z varstvom narave v Sloveniji ter navezovanje stikov.

Uvodni del obiska se je odvil na gradu Rihemberk. V novih prostorih Infoteke Natura 2000 Grad Rihemberk smo gostom na kratko predstavili Vipavsko dolino, sistem naravovarstva v Sloveniji, nekatere ukrepe, izvedene v okviru projekta VIPava, ter seveda Rihemberk in njegove nove pridobitve. Gostje iz Avstrije so z zanimanjem spoznavali grajske vsebine, tudi njegov naravovarstveni vidik. V nadaljevanju so si ogledali še dva izmed  ukrepov, izvedenih v okviru projekta VIPava na reki Vipavi: obnovljen rokav Vipave pri vasi Dolenje ter sonaravno obnovo rečnega pragu na Vipavi nad Zemonom, s čimer je postal prag prehoden za ribe in druge vodne organizme. Ministrica mag. Ursula Lackner je na Rihemberku poudarila, da je združevanje naravovarstvenih ukrepov in pobud nujno, tudi čezmejno – ob klimatskih spremembah, ki so že danes največja grožnja naravi in ljudem.

Fotografija: J. Laganis
Fotografija: J. Laganis