Januarja 2021 se je Mestna občina Nova Gorica, lastnica gradu Rihemberk, prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturnih spomenikov, na katerem je pridobila sredstva za projekt »Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi«. Dela bodo vključevala restavratorske posege na vseh kamnitih elementih kapele – od še ohranjenih prvotnih gotskih do poznejših renesančnih in baročnih elementov, ki sooblikujejo ta poseben grajski prostor. Urejeno bo tudi stopnišče pred kapelo, ki bo skupaj s kamnitimi deli fasade prispevalo k lepši podobi osrednjega grajskega dvorišča.

Na gradu Rihemberk je bilo v zadnjih letih že urejenih nekaj stvari, ki pa so bile vezanepretežno na zunanjost gradu. Vodja projektov obnove gradu Rihemberk na mestni občini Nataša Kolenc je ob nadaljevanju prenove povedala: »Razveseljivo je, da se z letos načrtovanimi obnovami selimo tudi v notranjost gradu. S tem bo Rihemberk po več desetletjih pridobil težko pričakovane notranje prostore za obiskovalce in z njimi dodatno obogateno ponudbo. Kapela sv. Pankracija na gradu Rihemberk ima pri tem prav poseben pomen. Gre za enega najstarejših in nekdaj tudi bogato oblikovanih grajskih prostorov, ki je kot edini tak vsaj delno preživel uničenje ob koncu II. svetovne vojne. Za razkošno grajsko dvorano in knjižnico v nekdanjem severnem palaciju gradu ni namreč ostalo niti sledi.«

Kapela je bila postavljena že v davnem 13. stoletju kot ena prvih grajskih stavb. Tekom stoletij so jo večkrat prezidali in modernizirali. Kljub temu je v kapeli še mogoče videti dele nekdanjega obokanega gotskega stropa z ohranjeno letnico 1. avgust 1533. Sedanjo kapelo krasi lep baročni oltar in tudi renesančno oblikovane odprtine v zgornjem delu fasade. »Zagotovo bi kamni v kapeli povedali številne zanimive zgodbe, če bi znali govoriti. Nekaj jih že vemo,« je še dodala Nataša Kolenc.

Vrednost obnovitvenih del je ocenjena na približno 38.000 €, sredstva bodo v celoti zagotovljena iz razpisa Ministrstva za kulturo. Dela bodo predvidoma realizirana po zaključku turistične sezone oziroma konec leta 2021.

Z izvedbo restavratorskih del obnova kapele še ne bo končana, bodo pa dela omogočila vključitev kapele, ki je leta 2018 že dobila novo streho, v programe gradu Rihemberk za obiskovalce. Tako bo realiziran še en korak napovedane postopne obnove gradu, ki je vse bolj priljubljena kulturno-turistična točka širšega goriškega prostora.