Grad Rihemberk sreda, 26. aprila, ob 17. uri

Na gradu Rihemberk nad Branikom tudi letos, že sedmič po vrsti, v poletno sezono vstopamo z novimi pridobitvami. Tokrat na gradu odpiramo še ena dolgo zaprta vrata – vrata grajske kapele. Vzporedno s fizično obnovo grajskega kompleksa so vsako leto izboljšani in nadgrajeni tudi programi za obiskovalce, ki jih v sodelovanju z lokalnim okoljem razvijata Mestna občina Nova Gorica in zavod Svitar. Novost te pomladi je med drugim grajska tržnica z lokalnimi ekološkimi pridelki in izdelki. Slavnostni program ob uvodu v novo sezono na gradu Rihemberk, ki bo v petek 21. aprila 2023, ob 17. uri, je zasnoval zavod Svitar v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica. Umetnostno zgodovinska tematika bo obarvana z uvodnim igranim prizorom s konjenikom, interpretativnim povezovanjem, delavnico v lokostrelstvu in staro glasbo tria Cappella Carniola. Zanimivost letošnje prireditve bo tudi predstavitev slikovite makete gradu, ki jo je na lastno pobudo izdelal Bojan Ličen, domačin iz Branika. Častna gostja dogodka bo grofica Carolina Lantieri Piccolomini, potomka zadnjih lastnikov gradu iz rodbine Lantieri.

Mestna občina Nova Gorica, lastnica gradu Rihemberk, je z zaščito grajske kapele začela že v zimski sezoni 2017/2018, ko je bila obnovljena razpadajoča streha. Letošnji projekt obnove je vključeval konservatorsko-restavratorska dela na kamnitih elementih kapele, na zunanjosti in v notranjosti stavbe, vključno s ponovnim sestavljanjem močno poškodovanega baročnega oltarja. Dela so bila financirana s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo, preko javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Vrednost teh del je znašala 38.000 evrov, čemur je Mestna občina Nova Gorica dodala še približno 8.000 evrov za izvedbo apnenega ometa fasade kapele in odvodnjavanja. Dela je opravilo podjetje GNOM d.o.o.

Pozdravne besede bosta v petek, 21. aprila, ob 17. uri prispevala župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel ter predsednik Krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar. Potek prenove rihemberške kapele bo predstavila Nataša Kolenc, vodja prenove in oživljanja gradu Rihemberk na novogoriški mestni občini. Zgodbo kapele in zanimivosti iz njene stoletne zgodovine bo predstavil  Alessandro Saša Quinzi, umetnostni zgodovinar in kustos Pokrajinskih muzejev v Gorici.

Dogajanje na gradu bo 21. aprila prvič popestrila tudi grajska tržnica z lokalnimi ekološkimi pridelki in izdelki, ki bo sicer obiskovalcem gradu in njegove okolice v naslednjem letu na voljo še v osmih terminih, na več lokacijah. Grajska tržnica bo realizirana v okviru Projekta LAS sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, ki ga sofinancirata Evropski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja (ukrep LEADER, podukrep 19.3). Namen aktivnosti je povečanje oskrbe lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano, s proizvodnjo katere ohranjamo naravno okolje in uspešneje kljubujemo žal že prisotnim podnebnim spremembam.

Grajska kapela je eden najstarejših in najzanimivejših prostorov na gradu. Postavljena naj bi bila že v 2. polovici 13. stoletja, enako kot tudi mogočni rihemberški grajski stolp. Med zidovi kapele, v katero bodo po 21. aprilu 2023 lahko ponovno vstopali obiskovalci, se je odvilo več kot 700 let zgodovine. Številni dogodki so dobesedno vklesani v dele notranjosti in zunanjosti stavbe, ki tako pripoveduje zgodbe gradu in naše skupne preteklosti.

Prvotna kapela je bila zasnovana v času romanike, s stolpasto obliko značilno za srednjeveške grajske kapele. Posvečena je bila Sv. Pankraciju, kar tudi nakazuje na njen zgodnji nastanek. Prvič se v zgodovinskih virih pojavi z letom 1276, vanjo so vstopali njeni prvotni lastniki, Rihemberžani. Večje spremembe je kapela doživela v 16. stoletju, kar je v kapeli tudi natančno zapisano: PRIMA AVGUSTI 1533 (prvega avgusta 1533). To je le nekaj let po tem, ko je grad v zastavo dobila rodbina Lanthieri. Prihod novih gospodarjev je bil v kapeli ovekovečen z novim, gotskim interierjem ter zvezdasto obokanim poslikanim stropom, katerega ostanki so štiri kamnite konzole v notranjosti. Današnja podoba kapele je rezultat obnove v 17. stoletju, ko je bila kapela nadgrajena ter modernizirana v duhu renesančnih in baročnih likovnih idealov. Današnja podoba je tako rezultat desetletnih prizadevanj, da bi kapelo, močno poškodovano ob požigu in miniranju gradu v vojni leta 1944, ponovno vrnili v življenje. Letos nam je to končno uspelo, s prilagojenimi najnujnejšimi posegi. Do celovite obnove te dragocene stavbe pa je pred nami še kar nekaj poti.

Fotografije: Ana Rojc