Prijazno vabljeni v četrtek, 21. aprila 2022, ob 17. uri na uvod v novo sezono na gradu Rihemberk z odprtjem sprejemno-interpretacijskega centra Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk.

V začetku leta 2022 je bila na gradu Rihemberk dokončana obnova prvih grajskih soban – notranjih prostorov, ki so samevali skoraj 80 let. V prvem nadstropju vhodnega poslopja s stolpom je tako nastal sprejemno-interpretacijski center Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk za obiskovalce gradu, nadgrajen s sodobno predstavitvijo grajske zgodbe ter naravovarstvenega pomena gradu in njegove okolice.

Urejen je v dveh večjih prostorih tik nad glavnim vhodom v grajski kompleks. Prvi prostor je zasnovan kot manjša večnamenska sprejemna dvorana, ki bo služila tudi kot dobrodošel prostor za srečanja, delavnice in podobne dogodke, ki jih na Rihemberku do sedaj ni bilo mogoče organizirati. V tem prostoru obiskovalce pričaka tudi zadnji rihemberški graščak Karel Levetzow Lantieri. Sosednji prostor v okroglem stolpu je namenjen predstavitvi naravnega okolja, ki obkroža grad – s poudarkom na obvodnih habitatih v dolini Branice in Vipavske doline. Na različne načine, z digitalnimi in povsem otipljivimi pripomočki, bo obiskovalcem približana tematika varovanja narave v okviru območij evropskih Natura 2000, katerih del tudi grad Rihemberk. Posebno mesto so v novo urejenih grajskih sobanah dobili tudi rihemberški netopirji.

Skozi preplet naravne in kulturne dediščine gradu nas bo na odprtju popeljal zavod Svitar v družbi igrivih žonglerjev skupine Čupakabra. Vzporedno z organiziranimi ogledi sprejemno-interpretacijskega centra z uprizoritveno interpretacijo zgodovine ter vragolijami za otroke in odrasle bo vodnica Alenka Pavlica v medgradju najbolj radovednim razkrivala skrivnostno življenje netopirjev. Za prijeten prihod večera nad dolino bodo poskrbeli duo Bort Ross & Lamai ter lokalni ponudniki v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Branik in Turističnim društvom Branik.

Ureditev Infoteke Natura 2000 Grad Rihemberk je bila izvedena v okviru strateškega projekta GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah, sofinanciranega iz programa Interreg Slovenija – Italija. V projektu je sodelovalo več partnerjev iz obeh držav, vodilni partner projekta je bila RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica.

PROGRAM

17.00

Uvodna slovesnost ob začetku sezone in odprtju novih prostorov na gradu RihemberkPozdravne besede:
– Bruno Vidmar, predsednik Krajevne skupnosti Branik
– dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica

Predstavitev novih vsebin na gradu:
– Nataša Kolenc, vodja prenove gradu Rihemberk

Kulturni program: Svitar in duo Bort Ross & Lamai

od 17.30 dalje

Ogled novega sprejemno-interpretacijskega centra Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk z uprizoritveno interpretacijo zgodovine ter vragolijami za otroke in odrasle- Žonglerske predstave skupine Čupakabra z animacijo na temo naravne dediščine, rastlinskih in živalskih vrst z bližnjih Natura 2000 območij

Vodeni ogledi in predstavitev skrivnostnega življenja netopirjev na gradu Rihemberk

18.00–20.00

Glasbeni program: duo Bort Ross & Lamai