Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko in župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič sta v sredo, 31. avgusta 2022, na novogoriški mestni občini podpisala pogodbo, s katero država zagotavlja svoj delež financiranja projekta Evropske prestolnice kulture 2025 ter s tem omogoča izvedbo zastavljenega programa. Država bo tako do leta 2026 primaknila 10 milijonov evrov, novogoriška mestna občina bo prispevala 5 milijonov evrov, ostale sodelujoče občine v regiji 1,5 milijona evrov, Evropska unija 1,5 milijona evrov, iz zasebnih virov in tržnih prihodkov pa pričakujejo 2 milijona evrov prilivov, kar skupno znaša 20 milijonov evrov.  Župan in ministrica sta na srečanju spregovorila tudi o kulturni infrastrukturi, pomembni za izvedbo projekta, ter o podpori sodobnemu plesu na Goriškem.

Poleg programskih vsebin, ki bodo financirane iz sredstev, za katere sta podpisala pogodbo, ima projekt GO! 2025 tudi investicijske vsebine. Na srečanju je Mestna občina Nova Gorica predstavila investicije v kulturno infrastrukturo oziroma projekte, ki bodo ponujali prizorišča za izvedbo programa. V predstavitvi investicij so predstavili dve ključni, to sta Laščakova vila in Grad Rihemberk.  Poudarek mestne občine ni na novih bleščečih objektih, ampak na naslavljanju degradiranih con in na obnavljanju objektov, ki so fantastični. Obenem pa imajo tako nacionalni kot mednarodni pomen in že ponujajo dovolj, da se lahko kvalitetno izvede program EPK. Ministrica dr. Asta Vrečko je poudarila podporo projektu Evropske prestolnice kulture. Za ta namen bo v naslednjih letih Ministrstvo za kulturo zagotovilo 10 milijonov programskih sredstev. Obenem sta se z županom pogovarjala in razmišljala tudi o drugih možnostih, ki jih imajo z razpisi in vlaganji v kulturno dediščino na ministrstvu. Glede tega bodo sledili še nadaljnji pogovori. 

Srečanje na Mestni občini Nova Gorica in predstavitev projektov investicije (fotografija: Mateja Pelikan)
Slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju (fotografija: Mateja Pelikan)
Slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju (fotografija: Mateja Pelikan)
Obisk Trga Evrope v Novi Gorici: (z leve) Gorazd Božič, v. d. direktorja Zavoda GO! 2025; Damjana Pavlica, podžupanja Mestne občine Nova Gorica; Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo na Občini Gorica; Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica; Asta Vrečko, ministrica za kulturo; Marko Rusjan, državni sekretar na Ministrstvu RS za kulturo (fotografija: Mateja Pelikan)