S pomladjo in toplejšimi meseci so se na gradu Rihemberk za obiskovalce znova odprla grajska vrata. Včeraj pa so se po skoraj 80 letih zapuščenosti odprla tudi vrata prvih grajskih soban, ki jim je Mestnobčina Nova Gorica, lastnica gradu, namenila funkcijo sprejemno-interpretacijskega središča gradu, imenovanega Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk.

Grad Rihemberk, mogočni branik med Vipavsko dolino in Krasom, je po več desetletjih zapuščenosti grajska vrata za obiskovalce odprl poleti 2017. Istega leta je bila določena tudi smer prenove in oživljanja tega obsežnega grajskega kompleksa. Zadnje pridobitve so bile realizirane v letošnji zimi. V začetku leta je bila takodokončana obnova prvih grajskih soban, notranjih prostorov, ki so na gradu samevali skoraj 80 let. V prvem nadstropju vhodnega poslopja s stolpom je nastal sprejemno-interpretacijski center za obiskovalce gradu, nadgrajen s sodobno predstavitvijo grajske zgodbe ter naravovarstvenega pomena gradu in njegove okolice.

Center, imenovan Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk, je urejen v dveh večjih prostorih tik nad glavnim vhodom v grajski kompleks. Prvi prostor je zasnovan kot manjša večnamenska sprejemna dvorana, ki bo služila tudi kot prostor za srečanja, delavnice in podobne dogodke, ki jih na Rihemberku do sedaj ni bilo mogoče organizirati. V tem prostoru obiskovalce pričaka tudi zadnji rihemberški graščak Karel Levetzow Lantieri.

Sosednji prostor v okroglem stolpu je namenjen predstavitvi naravnega okolja, ki obkroža grad. Poudarek je na obvodnih habitatih v dolini Branice in Vipavske doline. Z digitalnimi in povsem otipljivimi pripomočki je obiskovalcem približana tematika varovanja narave v okviru območij Natura 2000, katerih del je tudi grad Rihemberk. Predstavljene so ogrožene živali in rastline območja Natura 2000 Vipavska dolina in bližnjih območij.

Posebno mesto so v novo urejenih grajskih sobanah dobili tudi rihemberški netopirji: predstavljenih je vseh 12 vrst, ki so bile do sedaj opažene na gradu. Do nedavnega so netopirji naseljevali tudi prostore, ki so zdaj namenjeni obiskovalcem, zato so bili zanje urejeni ločeni prostori na podstrešju iste stavbe. Selitev so dobro izkoristili, ob zadnjem štetju je bila prav tu opažena do sedaj največja rihemberška porodniška kolonija vejicatih netopirjev.

Poleg novih prostorov je grad Rihemberk v zadnjih letih dobil tudi nove programe vodenih ogledov in aktivnega raziskovanja gradu, z interpretacijskimi tablicami opremljeno pot ogleda za individualne obiskovalce ter točke z digitalno predstavitvijo nekdanjega izgleda in obsega gradu na konkretnih lokacijah na gradu. S pomočjo razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je bil grad vključen v enega od štirih petzvezdičnih doživetij te destinacije skupaj z drugimi izbranimi lokalnimi ponudniki.

Za življenje gradu in njegovo nadaljnje oživljanje so neprecenljive nove pridobitve, tudi čistilna naprava, kanalizacija in sanitarije, ki bodo na voljo tako uporabnikom Infoteke kot tudi vsem ostalim obiskovalcem gradu.

Projekt Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk je bil del strateškega projekta GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah, sofinanciranega iz programa Interreg Slovenija-Italija. V projektu je sodelovalo več partnerjev iz obeh držav, vodilni partner projekta je bila RRA severne Primorske, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica. 

Nova ureditev na gradu Rihemberk je nastala v sodelovanju različnih strokovnjakov, projektantov, oblikovalcev, drugih ustvarjalcev in izvajalcev, katerih dobro sodelovanje je bilo ključno za realizacijo dobrega rezultata. V oživitev novih prostorov so bili vključeni tudi zavod Svitar, Krajevna skupnost Branik, Turistično društvo Branik, Kulturno društvo Franc Zgonik iz Branika ter učenci Osnovne šole Branik, katerih vključevanje je bilo neprecenljivo že v predhodnih grajskih projektih in dogodkih.