Dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Z leti je dan brez avtomobila pod okriljem Evropske komisije prerasel v Evropski teden mobilnosti. Ta občinam vsako leto ponudi prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost in dvig ozaveščenosti prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med občinami ter za uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo.

V aktivnosti osveščanja in zmanjševanja uporabe avtomobilov se letos pridružujemo tudi na gradu Rihemberk. Društvo Tabor nad Dornberkom in zavod Svitar vabita v nedeljo, 18. septembra 2022, na POHOD DVEH GRADOV – OD RIHEMBERKA DO DORNBERGA. Izginuli grad Dornberg je eden najmogočnejših gradov 11. stoletja na Slovenskem. Skozi stoletja je doživljal različne usode. V zgodnjem 16. stoletju je imel vlogo protiturškega tabora. Ostanke njegovega dvojnega obzidja lahko danes vidimo v slikoviti vasici Tabor nad Dornberkom. Le nekaj kilometrov stran je stoletja kasneje zrasel največji grad na Goriškem, grad Rihemberk. Pot dveh gradov se od gradu Rihemberk vzpenja po cesti Branik–Komen, ki popotnika pripelje do ene lepših vasi, Pedrovo. Na koncu vasice zavije pot navzdol v gozd, da se nato odpre nad vinogradi in oljčniki. V Tabor pripelje popotnika skozi še ohranjeni južni portal zunanjega grajskega obzidja. Začetni del poti poteka po prometni cesti.

Program:
9.00–19.00 Obisk gradu Rihemberk s popustom pri vstopnini
10.00 Brezplačen voden ogled Tabora z ostanki gradu Dornberg
16.00 Brezplačno TOP doživetje Potovanje v razcvet Rihemberka s kostumiranim igranim ogledom gradu

Pohod bo potekal individualno v obe smeri. Do 17. septembra je možna rezervacija brezplačnega prevoza na relacijah Tabor– grad Rihemberk oziroma grad Rihemberk–Tabor na elektronski naslov info@tabor-dornberk.si ali na 031 664 344.

V sodelovanju s Krajevno skupnostji Branik in Mestno občino Nova Gorica.