Grad Rihemberk je že dolgo poznano in pomembno kotišče petih vrst netopirjev. Netopirke so konec junija skotile prve mladiče.

V Interpretacijskem centru Natura 2000 Grad Rihemberk je polek teh predstavljenih še 7 vrst, ki imajo na gradu prebivališče, ali pa ga obiskujejo.

Grad je vključen v državni monitoring netopirjev Centra za kartografijo favne in flore. V junijskem pregledu smo ob prvih mladičih skupno našteli več kot 550 odraslih netopirjev. Največ je bilo vejicatih netopirjev v družbi južnih podkovnjakov, ki jih redno opažamo v hlevu. Hlev je le eden izmed prostorov na gradu, ki so namenjeni izključno netopirjem.

Na fotografiji raziskovalke Aje Zamolo lahko vidite velike podkovnjake na njihovem običajnem visišču v kleteh severnega palacija.

Grad bo v mesecu juliju odprt po ustaljenem urniku, ob sobotah, nedeljah in praznikih med 10. in 19. uro. Netopirje lahko ujamete pred 19. uro, ob večernem izletavanju.

Ljubitelji netopirjev, vabljeni na Noč netopirjev v soboto 26. avgusta 2023 v večernih urah.

Foto: Aja Zamolo, 21. 6. 2023