VAREN OBISK GRADU

Grad, močno poškodovan med II. svetovno vojno, je še vedno v fazi obnove. Obiskovalce prosimo, da upoštevajo varnostne napotke in v čim večji meri prispevajo k lastni varnosti ter k varovanju kulturnega spomenika grad Rihemberk.

Gibanje znotraj grajskega kompleksa je dovoljeno le po poteh in površinah, namenjenih obiskovalcem, ki so zamejene z varnostnimi ograjami in drugimi elementi.

~ ~ ~ ~ ~

Odstranjevanje ovir ali prehajanje mimo varnostnih ograj in sorodnih elementov ni dovoljeno.

~ ~ ~ ~ ~

Naslanjanje in nagibanje preko obzidja, varnostnih ograj ali sorodnih elementov ni dovoljeno.

~ ~ ~ ~ ~

Gibanje po obzidju (hoja, plezanje, posedanje ali drugo) ali po drugih delih gradu, nevarnih zaradi možnosti padca z višine, ni dovoljeno.

~ ~ ~ ~ ~

Odmetavanje kakršnih koli predmetov z grajskega stolpa, obzidja ali drugih delov gradu ni dovoljeno.

~ ~ ~ ~ ~

Obiskovalce prosimo, da se na območju gradu vedejo kulturnemu spomeniku primerno. Za namerno ali iz malomarnosti povzročeno škodo na območju spomenika so povzročitelji odškodninsko odgovorni.

~ ~ ~ ~ ~

Gibanje znotraj območja gradu Rihemberk je na lastno odgovornost.

Zanimivost

Grad Rihemberk sodi med najstarejše gradove na Slovenskem.