Edinim sesalcem, ki lahko letijo, že 24 let posvečamo zadnji konec tedna v avgustu. V okviru mednarodne noči netopirjev lahko obiskovalci na različnih dogodkih bolje spoznajo te nočne živali, ki dom pogosto najdejo v cerkvah in gradovih. Na rihemberškem gradu je kar 11 vrst netopirjev rednih ali občasnih gostov. Med številčno najbolj zastopanimi sta vrsti VELIKI PODKOVNJAK (Rhinolophus ferrumequinum) ter VEJICATI NETOPIR (Myotis emarginatus). Na grad Rihemberk med aprilom in junijem prileti do 300 brejih samic vejicatih netopirjev in do 150 brejih samic velikega podkovnjaka, kar štejemo za največji porodniški koloniji obeh vrst v zahodnem delu Slovenije. Več 👉 https://bit.ly/netopirji2022

Na letošnjo noč netopirjev smo na gradu prisluhnili zanimivemu predavanju Primoža Presetnika o življenju netopirjev. Izvedeli pa smo veliko tudi o delu raziskovalcevki, ki ponoči preučujejo netopirje in njihove navade. Pri spremljanju in poslušanju izletavanja netopirjev s podstrešja vhodnega stolpa gradu smo skupaj s Primožem presetnikom in Klemnom Kosljem ugotovili, da je večina netopirk z odraščajočimi mladiči letošnje leto že zapustila grad Rihemberk in odletela najverjetneje proti zimskim prebivališčem.

Dobrodšli, dragi netopirji, na grad Rihemberk ponovno drugo leto!