Ob predstavitvi prve izmed devetih finalnih fotografij zaključenega fotografskega natečaja »Kompozicije Rihemberka« vam ponujamo novo priložnost, da postanete Prijatelj Rihemberka! Letna karta za sezono 2021 čaka tistega, ki bo prvi odgovoril na spodnje vprašanje. Še prej pa nekaj zanimivih podatkov, ki jih najdemo v delu Martina Lična »O gospodih z Rihemberka, njihovi posesti in sorodstvenih povezavah«:

Grad Rihemberk so zgradili Rihemberški gospodje po prihodu na ozemlje Goriške grofije leta 1230. Njihov prihod na naše območje je zaznamovan z zanimivim pojavom menjave ministerialov, pri katerem sta se usodi Rihemberka in Blejskega gradu za trenutek zgodovine prepletli. Leta 1230 je škof Henrik iz Brixna prepustil goriškemu grofu Majnhardu otroke svojega ministeriala Folkerja, od katerih ni imel velikih koristi, in v zameno dobil otroke Markvarda z Bleda. Na podlagi navedb v takratnih listinah lahko sklepamo, da so se že Folker in njegovi sinovi Ulrik I., Folker in Hugon uveljavili v takratni družbi in službi Goriških, katerih rodbina se je povzpela med najvplivnejše fevdalce na jugu Svetega rimskega cesarstva.

VPRAŠANJE: Kakšno je bilo odvisnostno razmerje med Goriškimi grofi in Blejskimi gospodi v relaciji do škofov iz Brixna, da je lahko prišlo do menjave, po kateri se je zgodila zamenjava otrok Folkerja z Rihemberka (in vseh njihovih potomcev) s sinom in hčerko Markvarda z Bleda?

Odgovor pošljite na e-naslov info@rihemberk.com. Prvi, ki bo poslal odgovor, prejme naslov Prijatelj Rihemberka in s tem letno karto gradu Rihemberk za sezono 2021.

Fotografija: ©David Cigoj