PRAVNO OBVESTILO

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe, objavljene na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi, video vsebine in načrti) so predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah(Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami). Za uporabo (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) je potrebno pridobiti pisno dovoljenje iz strani upravljalca Gradu Rihemberk preko info@rihemberk.com. Materialov, če ni drugače dogovorjeno, tudi ni dovoljeno spreminjati ali jih prilagajati za objavo.

Upravljalec Gradu Rihemberk si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na tej spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.rihemberk.com
Vsa vsebina na teh spletnih straneh je informativne narave.

Omejitev odgovornosti

Upravljalec strani se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo, dodajamo ali odstranimo vsebino teh spletnih strani.

Niti upravljalec spletne strani niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Na spletni strani obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Gradom Rihemberk, zato upravljalec ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Varovanje zasebnosti

Upravljalec strani se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov (e-mail naslova, poslanih povpraševanj) uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali za druge namene ter jih ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.